CoffeeCup Created with Sketch.

GDPR – Policy för behandling av personuppgifter

Denna policy omfattar Pennbridge Roasters AB.

Du finns med i vårt kontaktregister och vi vill därför informera dig om hur vi sparar och behandlar uppgifterna utifrån att den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018.

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig i vårt kontaktregister: Namn, e-postadress, adress, telnr, organisation/företag.

Detta gör vi för att kunna kontakta dig för att skicka nyhetsbrev, information och uppdateringar. Vi använder inte uppgifterna för något annat ändamål än detta och alla uppgifter sparas säkert och aldrig längre än nödvändigt. Vi för inga anteckningar i detta register och du äger alltid rätten att bli borttagen ur registret genom att kontakta oss. Vi lämnar naturligtvis heller aldrig ut dina uppgifter till tredje part. Dina uppgifter kommer att lagras inom den Europeiska Unionen.

Köpvillkor

När du som konsument handlar via internet gäller konsumentköplagen,
lagen om distans- och hemförsäljningsavtal (Distansavtalslagen) 
samt lag om elektronisk handel och andra
 informationssamhällets tjänster (Lagen om e-handel).

När du som kund gör ett köp via internet ingås avtal när du väljer att bekräfta ditt köp i kassan. Avtal kan endast ingås på svenska och en bekräftelse skickas till dig på e-post efter att du gjort din beställning. Kaffemästaren ingår endast avtal med myndig person.

Betalning

Betalning görs via Payson eller Swish.

Du kan välja att få hem varan och i efterhand betala mot faktura, delbetala, alternativt att betala ordern direkt med kort eller internetbank.

Frakt/Leverans

Fri frakt över 300kr. Beställningar som läggs efter kl. 13:00 skickas dagen efter beställning med DHL Service point eller DHL Paket. Fraktsätt och fraktbolag  kan variera beroende på varan. Leveranstid 2-7 arbetsdagar beroende på vara.

Kollinummer skickas till din e-mailadress när paketet är på väg och ett sms skickas (om telefonnummer angetts) när paketet anlänt till ditt närmaste serviceombud.

Garanti

För de försålda produkterna gäller 1 års fabrikationsgaranti (1 år för företag) om inte annat är överenskommet eller särskilt angivits på respektive vara. Kaffemästaren åtar sig inte något ansvar för fel eller brist utöver vad som följer av respektive tillverkarens garanti. Garanti gäller ej förbrukningsvaror. Felaktiga varor ersätts omgående om ersättningsvara finns tillgängligt, gäller ej beställningsvaror. Garanti innefattar EJ sådant som kunden åsamkat själv genom uppenbar oaktsamhet, felaktig användning eller om du undlåtit att följa skötsel- och serviceanvisningarna och/eller eventuella konflikter orsakat av produkt som ej är inköpta hos Kaffemästaren. I de fall som ovan angivits, eller om varan befunnits felfri, uttages en serviceavgift samt en felsökningsavgift på f.n. 250:- inkl. moms. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att behålla varan tills full likvid erlagts.

Ångerrätt

Du som privatperson har Ångerrätt enligt distansavtalslagen rätt att ångra köp inom 14 dagar eller senast 7 dagar efter mottagandet. Vi vill att ni kontaktar oss på Kaffemästaren så vi kan se om du uppfyller förutsättningarna som krävs för ångerrätt, i vilket fall vi ger dig de uppgifter du behöver för att utnyttja dig av denna. Retur sker på kundens bekostnad och ångerrätten innebär ingen rätt för ersättning för transportkostnader, varför avdrag för dessa kommer göras. Ångerrätt gäller endast obrutna förpackningar och oanvända varor i originalförpackning. Varan ska vara emballerad enligt våra rekommendationer och köparen bär ansvaret om varan går sönder under frakt vid en retur. Ångerrätten gäller tyvärr inte livsmedel, eftersom vi inte kan garantera deras färskhet och hygien till följande kund. Vid beställningsvaror som vi ej lagerför gäller inte ångerrätten eller öppet köp.

Ej uthämtat paket

Om du inte hämtar ditt paket från utlämningsstället inom 14 dagar skickas ditt paket tillbaka till Kaffemästaren och debiteras en avgift om f.n. 300kr inkl. moms för omkostnader utöver fraktkostnader. Om du ångrat dig (se ångerrätt) när paketet har skickats från oss måste du hämta ut paketet på ditt utlämningsställe och skicka tillbaka det till Kaffemästaren för att slippa debiteras avgiften.

Reklamation

Kaffemästaren följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns på varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

Vid transportskadade varor skall anmärkning mot fraktbolaget framställas utan oskäligt uppehåll efter det att köparen upptäckt eller borde upptäckt fel eller brist. Vid synlig minskning eller skada på gods skall anmärkning framställas till chauffören/budet omedelbart vid godsets mottagande och annars inom 48 timmar efter mottagandet.

Priser

Priser som anges på hemsidan är inklusive moms om inget annat anges.

Reservationer

Kaffemästaren reserverar sig för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur

I händelse av krig, pandemi, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Äganderättsförbehåll

Produkten förblir Kaffemästarens egendom tills dess den blivit fullt betald. Köparen förbinder sig att välvårda och inte ändra i/på, sälja, låna ut eller på annat sätt förfoga över produkten.

Tvist

Som policy vid tvist följer vi alltid allmänna reklamationsnämndens beslut.

019-260 777
info@pennybridgeroasters.com
Besöksadress
Kaffemästaren
Drottninggatan 7
702 10 Örebro
kaffemastaren.se
Leveransadress
Idrottsvägen 31 B
702 32 Örebro
X